EEN RUIME PERIMETER MET 3 WIJKEN

Het Good Move-plan wordt in de 19 gemeenten van Brussel uitgerold. Schaarbeek is één van de 5 eerste gemeenten die ermee aan de slag gaat. We zijn dus echte pioniers!.

Hoe gingen we te werk? Er werd een perimeter afgebakend. Die is behoorlijk groot, maar bestrijkt niet het hele grondgebied van de gemeente (*). Deze perimeter kreeg de naam ‘verkeersluwe wijk Colignon-Josafat’ en wordt begrensd door de Lambermontlaan, de Rogierlaan, de Paleizenstraat, de Stephensonstraat en de Navezstraat. Deze perimeter werd volgens de
Good Move-principes bestudeerd en hertekend door experts.

Om nauwer met de betrokken bewoners samen te werken en rekening te houden met de specifieke kenmerken van de wijken, heeft de gemeente beslist om dit grote gebied op te delen in 3 wijken: Azalea, Koninklijke Sint-Maria en Berenkuil. Dit maakte het mogelijk om betere circulatieplannen op te stellen en in dialoog te treden met de buurtbewoners.

(*) U vindt uw wijk niet binnen de
perimeter?

Good Move is er voor alle inwoners. Alle geplande of nog te plannen
werken in uw buurt maken immers deel uit van dezelfde visie en ambities van Good Move. Het is onze doelstelling om dit mobiliteitsplan op termijn op ons hele grondgebied toe te passen, aangezien het in het hele Brusselse Gewest wordt uitgerold.

CIRCULATIEPLANNEN
PER WIJK

Vind de getailleerde circulatieplannen per wijk terug in de rubriek aanpassingen.