logo-goodmove
EEN VERKEERSLUWE WIJK?

Dit is een perimeter, afgebakend door grote wegen, waar alleen inwoners, hun bezoekers, werknemers en klanten die er komen winkelen er nog belang bij hebben om met de auto te komen. Het doorgaand verkeer met een bestemming die niet binnen de perimeter ligt, zal er alle belang bij hebben om rond te rijden of van vervoermiddel te veranderen.

EEN GEDEELDE OPENBARE RUIMTE?

Het gewestelijke mobiliteitsplan bepaalt in welke mate elke weg op basis van zijn breedte, profiel of inrichting het meest geschikt is voor elke vervoerswijze (te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer en met de auto). In het plan is sprake van drie soorten wegen:

“verkeersluwe WIJK”

om een bestemming binnen een wijk te bereiken (max. 20 of 30 km/u), eerder geschikt voor voetgangers en fietsers.

“COMFORT-as”

om de verschillende wijken met elkaar te verbinden (max. 30 km/u), eerder geschikt voor fietsers, het openbaar vervoer en gemotoriseerde voertuigen.

“PLUS-as”

voor verplaatsingen tussen de 19 gemeenten (de maximumsnelheid is over het algemeen 50 km/u), eerder geschikt voor fietsers, het openbaar vervoer en gemotoriseerde voertuigen.

COMFORT- EN PLUS VERKEERSASSEN VOOR FIETSERS

COMFORT- EN PLUS VERKEERSASSEN VOOR HET OPENBAAR VERVOER

COMFORT- EN PLUS VERKEERSASSEN VOOR AUTO’S