Denk mee na over de mobiliteit in uw wijk en neem deel aan de drie participatieve bijeenkomsten die voor u worden georganiseerd!

Het door de Brusselse regering goedgekeurde regionale mobiliteitsplan, Good Move, moet in alle gemeenten worden uitgevoerd, rekening houdend met hun specifieke kenmerken.

De gemeente Schaarbeek nodigt de inwoners uit om bij te dragen aan deze opdracht tijdens de bijeenkomsten die per wijk worden georganiseerd.

Wijken met minder verkeer

Het doel is een verbetering van de levenskwaliteit voor de inwoners van de autoluwe buurten, een vermindering van de verkeersoverlast en een toename van de kwaliteit van de openbare ruimte en de verkeersveiligheid.

Met aangepaste oplossingen voor de mobiliteitsvraagstukken, die inspelen op ieders bestemming en ieders behoeften. Dit wordt verwezenlijkt door de ontwikkeling van nieuwe verkeerspatronen en een herinrichting van uw wijk.

Dit jaar vindt dit proces plaats in de Colignon-Josafatwijk.

Om makkelijker de verkeersplannen te kunnen ontwerpen en uitvoeren, en omwille van de omvang van de Colignon-Josafatwijk is deze in drie kleinere wijken onderverdeeld:

  • De Koninklijke Sint-Mariawijk
  • De Berenkuilwijk
  • De Azaleawijk
Voor elke wijk wordt een inspraakproces met DRIE BIJEENKOMSTEN georganiseerd.

participatieve bijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten kunnen burgers aangeven wat hun mobiliteitsbehoeften zijn, zodat de ontwikkelde maatregelen rekening houden met zo veel mogelijk mensen.

Experts maken een mobiliteitsdiagnose van de wijk en burgers gaan vervolgens samen nadenken over de beste oplossingen voor de inrichting van de wijk. Ze worden uitgenodigd voor een traject van drie bijeenkomsten per wijk:

Agenda en inschrijving

We raden u sterk aan om het hele traject te volgen, zodat u elke stap volgt en optimaal kan bijdragen aan een betere mobiliteit in uw wijk.

Het inschrijvingsformulier voor de Berenkuilwijk en de Azaleawijk is binnenkort beschikbaar – geef gerust alvast uw belangstelling door via

goodmove@1030.be

Bijeenkomst 1
Koninklijke Sint-Maria
Schrijf u nu in!
Donderdag 4 februari
19u tot 22u
Donderdag 11 februari
19u tot 22u
Donderdag 4 maart
19u tot 22u
Bijeenkomst 2
Koninklijke Sint-Maria
Schrijf u nu in!
Donderdag 25 maart
19u tot 22u
Donderdag 01 april
19u tot 22u
Donderdag 29 april
19u tot 22u
Bijeenkomst 3
Koninklijke Sint-Maria
Schrijf u nu in!
Uitgesteld (herfst 2021)
19u tot 22u
Uitgesteld (herfst 2021)
19u tot 22u
Uitgesteld (herfst 2021)
19u tot 22u

De gemeente wenst voldoende tijd te nemen zodoende de input van de inwoners mee te nemen in de verdere beslissingen. Hiervoor wordt de derde bijeenkomst verlegd naar de herfst.