logo-goodmove

WAT IS GOOD MOVE?

Dit is het gewestelijke mobiliteitsplan, dat in maart 2020 door het Brussels parlement werd goedgekeurd. Het plan wordt uitgerold in de 19 gemeenten van Brussel en stippelt de koers uit die de komende tien jaar op het gebied van mobiliteit zal worden gevolgd.

Dit is het gewestelijke mobiliteitsplan, dat in maart 2020 door het Brussels parlement werd goedgekeurd. Het plan wordt uitgerold in de 19 gemeenten van Brussel en stippelt de koers uit die de komende tien jaar op het gebied van mobiliteit zal worden gevolgd.

WAAROM GOOD MOVE?

“Het is onbegonnen werk om je in Brussel te verplaatsen”, is een vaak gehoorde uitspraak. Het openbaar vervoer dat vastzit in het verkeer, grote verkeersopstoppingen die zorgen voor heel wat tijdverlies, stress en vervuiling én het is vaak gevaarlijk om je te voet of met de fiets op de weg te wagen… Er duiken bovendien heel wat nieuwe vervoermiddelen in het straatbeeld op, onder meer steps, deelfietsen en elektrische vervoermiddelen.

Bij elke bevraging vragen de bewoners dat er werk wordt gemaakt van meer veiligheid en meer rust in de buurt. Kortom, de inwoners wensen in een verkeersluwe buurt te wonen.

Wijken met minder verkeer

Het doel is een verbetering van de levenskwaliteit voor de inwoners van de autoluwe buurten, een vermindering van de verkeersoverlast en een toename van de kwaliteit van de openbare ruimte en de verkeersveiligheid.

Met aangepaste oplossingen voor de mobiliteitsvraagstukken, die inspelen op ieders bestemming en ieders behoeften. Dit wordt verwezenlijkt door de ontwikkeling van nieuwe verkeerspatronen en een herinrichting van uw wijk.

Dit jaar vindt dit proces plaats in de perimeter Colignon-Josafat.

Om makkelijker de verkeersplannen te kunnen ontwerpen en uitvoeren, en omwille van de omvang van de perimeter Colignon-Josafat is deze in drie kleinere wijken onderverdeeld:

  • De Koninklijke Sint-Mariawijk
  • De Berenkuilwijk
  • De Azaleawijk

Voor elke wijk werd een inspraakproces met DRIE BIJEENKOMSTEN georganiseerd.