DETAIL VAN DE BESLISSINGEN IN DE KONINKLIJKE SINT-MARIAWIJK

22.08.22 – Start aanpassingen van het nieuwe circulatieplan
26.08.22 – Inwerkingtreding

VASTSTELLINGEN EN DOELSTELLINGEN IN DE WIJK
 • Te veel doorgaand verkeer.
 • De aanhoudende files op de Haachtstesteenweg verstoren de vlotte doorgang van het openbaar vervoer, terwijl het een as voor het openbaar vervoer betreft. 
 • Zelfde situatie in de Rogierlaan. Het kruispunt tussen de Haachtsesteenweg, de Rogierstraat en de Rogierlaan is een problematisch verkeerspunt.
 • De Koninklijke Sint-Mariastraat is niet comfortabel voor fietsers, terwijl het een as voor fietsas betreft.
 • De schoolomgevingen aan de Koninklijke Sint-Mariastraat en de Haachtsesteenweg moeten veiliger en meer toegankelijk zijn voor het openbaar vervoer.
 • De dubbele files zijn gevaarlijk en verhinderen een goede toegankelijkheid van de wijk, ten nadele van de winkels.
BESLISSINGEN OM DIE PROBLEMEN AAN TE PAKKEN

22.08.22 – Start aanpassingen van het nieuwe circulatieplan
26.08.22 – Inwerkingtreding

Haachtsesteenweg (betreft een as voor het openbaar vervoer)

 • Eenrichtingsverkeer van het Koninginneplein tot aan
  de Rubensstraat
 • Eigen bedding voor het openbaar vervoer

Rogierstraat (betreft een as voor het openbaar vervoer)

 • Eenrichtingsverkeer van de Haachtsesteenweg tot aan de Paleizenstraat

Rogierlaan (betreft een as voor het openbaar vervoer)

 • Autoverkeer in beide richtingen blijft behouden
 • Herinrichting van de tramhaltes Wijnheuvelen en de weg
 • Eigen bedding voor het openbaar vervoer

Koninklijke Sint-Mariastraat (betreft een as voor fietsers)

 • Eenrichtingsverkeer van de Rubensstraat tot aan het Koninginneplein
 • Fietspaden in beide rijrichtingen in okerkleur

Generaal Eenensstraat

 • Eenrichtingsverkeer van het Colignonplein tot aan de Metsysstraat

Een verkeerslus in de wijk creëren

DE BERENKUILWIJK

De inwerkingtreding van het nieuwe verkeersplan is tijdelijk opgeschort.

Daarnaast heeft er een aanvullend participatief proces plaatsgevonden met bewoners en belanghebbenden uit de wijk, inclusief een burgerpanel.

Als gevolg van dit participatieve proces zijn verschillende aanvullende maatregelen genomen in navolging van de scenario’s die zijn ontwikkeld door het burgerpanel.

VASTSTELLINGEN EN DOELSTELLINGEN IN DE WIJK
 • De Navez-, Stephenson-, Van Oost- en Paviljoenstraat kreunen onder het doorgaand verkeer. Dat moet naar het kanaal worden geleid om het lokale karakter van de wijk te herstellen.
 • Een groot deel van het doorgaand verkeer komt van de ambermontlaan.
 • De schoolomgevingen aan het Paviljoenplein, de Navezstraat en de Van Ooststraat moeten veiliger en meer toegankelijk zijn voor het openbaar vervoer.
 • De Prinses Elisabethlaan is niet comfortabel ingericht voor fietsers, terwijl het een as voor het fietsers betreft. Het kruispunt met de Lambermontlaan is gevaarlijk. De verkeersveiligheid moet beter.
 • De wijk rond het Verboeckhovenplein en het Paviljoenplein is quasi
  permanent overbelast. Een betere bereikbaarheid is goed voor de winkels.
 • De Generaal Eenensstraat in twee richtingen is niet comfortabel voor
  kruisende bussen, wat vaak tot stilstand leidt.
BESLISSINGEN OM DIE PROBLEMEN AAN TE PAKKEN

2023 – Nieuwe publieke raadpleging in de wijk

DETAIL VAN DE BESLISSINGEN IN DE AZALEAWIJK

VASTSTELLINGEN EN DOELSTELLINGEN IN DE WIJK
 • Te veel doorgaand verkeer in de wijk. Het verkeer moet worden omgeleid naar de Lambermontlaan of andere grote wegen.
 • De omgeving van scholen en kinderdagverblijven in de wijk moet veiliger. Vooral het verkeer in de Stobbaertslaan is te druk en te snel. De
  hoeveelheid verkeer en de snelheid moeten dus naar beneden.
 • Heel wat voetgangers (inwoners en bezoekers), fietsers en sporters rond het Josafatpark verdienen meer veiligheid en meer plaats op de openbare weg.
 • De Cambierlaan en Eisenhowerlaan (en voorheen de Azalealaan) zijn wegen met veel en snel sluipverkeer en de wegmarkeringen zijn niet geoptimaliseerd voor fietsers.
BESLISSINGEN OM DIE PROBLEMEN AAN TE PAKKEN

1ste fase: Azalea-Stobbaerts (reeds uitgevoerd en voltooid in 2021)

Azalealaan

 • Eenrichtingsverkeer van de Deschanellaan tot aan de Generaal Eisenhowerlaan
 • Fietspaden in beide rijrichtingen in okerkleur

Generaal Eisenhowerlaan

 • Eenrichtingsverkeer van de Azalealaan tot aan de rotonde Chazal
 • Fietspaden in beide rijrichtingen in okerkleur

Madeliefjesstraat

 • Eenrichtingsverkeer van de Eisenhowerlaan tot aan de Azalealaan

Stobbaertslaan

 • Eenrichtingsverkeer van de rotonde Chazal tot aan de Vandenbusschestraat
 • Eenrichtingsverkeer van het Weldoenersplein tot aan de Vandenbusschestraat

Vandenbusschestraat

 • Eenrichtingsverkeer van de Stobbaertslaan tot aan de Generaal Eisenhowerlaan

Kruispunt Stobbaerts-Vandenbussche

 • Verkeersfilter om doorgaand verkeer te vermijden (toegankelijk  voor voetgangers & fietsers)

Een verkeerslus in de wijk creëren

2de fase: Cambier (uitvoering in mei 2022)

Cambierlaan

 • Eenrichtingsverkeer van het Generaal Meiserplein tot aan de rotonde Chazal
 • Fietspaden in beide rijrichtingen in okerkleur

Schrijf je in voor de publieke raadpleging voor de Berenkuilwijk