Om makkelijker de verkeersplannen te kunnen ontwerpen en uitvoeren, en omwille van de omvang van de perimeter Colignon-Josafat is deze in drie kleinere wijken onderverdeeld:

  • De Koninklijke Sint-Mariawijk
  • De Berenkuilwijk
  • De Azaleawijk

Voor elke wijk werd een inspraakproces met DRIE BIJEENKOMSTEN georganiseerd.

participatieve bijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten konden burgers aangeven wat hun mobiliteitsbehoeften zijn, zodat de ontwikkelde maatregelen rekening houden met zo veel mogelijk mensen.

Experts maakten een mobiliteitsdiagnose van de wijk en burgers hebben vervolgens samen nagedacht over de beste oplossingen voor de inrichting van de wijk. Ze werden uitgenodigd voor een traject van drie bijeenkomsten per wijk:

VERSLAGGEVING
PARTICIPATIEF PROCES

Lees hier het algemeen verslag van de het participatief proces in de 3 wijken van de perimeter Colignon-Josafat.