RAADPLEGING : LOKAAL MOBILITEITSCONTRACT IN DE BERENKUILWIJK

In het kader van het Lokaal Mobiliteitscontract organiseert de gemeente van juni tot oktober 2023 een raadpleging die openstaat voor alle bewoners, actieve gebruikers en omwonenden van de Berenkuilwijk. Het doel is een nieuwe visie op mobiliteit uit te werken die zo nauw mogelijk aansluit bij de verwachtingen en uitdagingen van de wijk.

WAAROM EN WAAROVER?

In oktober 2022 werd de uitvoering van het mobiliteits- en verkeersveiligheidsplan in uw wijk opgeschort na reacties en bezwaar van verschillende bewoners. Na een noodzakelijke periode van bezinning en uitwisseling met de belangrijkste actoren in de wijk, besloot
de gemeente verschillende publieke vergaderingen te organiseren en de tijd te nemen om een divers en representatief panel van burgers en actieve krachten in de wijk te raadplegen. 

Tijdens deze verschillende vergaderingen zullen bijdragen worden verzameld en zullen de in het verleden overwogen opties in vraag worden gesteld, gewijzigd en verrijkt met een welbepaald doel: mobiliteitsoplossingen vinden voor alle burgers.

VOOR WIE ?

Het proces staat open voor alle (1) inwoners, (2) actieve gebruikers en (3) omwonenden,
d.w.z. personen die daadwerkelijk:

(1) binnen de perimeter van de Berenkuilwijk, met inbegrip van de aanliggende straten
(2) een beroeps- of gemeenschapsactiviteit in de wijk hebben
(3) regelmatige gebruikers van de wijk zijn (ouders van schoolkinderen, thuisverzorgers, enz.).

BEWONERS, ACTIEVE GEBRUIKERS & OMWONENDEN VAN DE WIJK

PLANNING & INSCRIPTIONS

In eerste instantie zullen in juni drie publieke vergaderingen worden gehouden. Deze publieke vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk: bewoners, actieve gebruikers (uit het professionele en verenigingsleven) en omwonenden worden uitgenodigd.

 • Vergadering #1 : 8 juni tussen 18:00 en 21:00
  in de gemeenteschool Paviljoen • Navezstraat 59
 • Vergadering #2 : 17 juni tussen 9:00 en 12:00 
   in de vereniging CréACtions • Stephensonstraat 82
 • Vergadering #3 : 25 juni tussen 14:00 en 17:00
  in de vereniging CréACtions • Stephensonstraat 82
Publieke Consultatie: Bewoners, actieve gebruikers en omwonenden

Heeft u nog vragen? Contacteer ons op participatie.mobiliteit@1030.be

participatieve bijeenkomsten die reeds hebben plaatsgevonden in de verschillende wijken

Les rencontres etaient l’occasion pour les citoyens d’exprimer leurs besoins en terme de mobilité, pour que les mesures soient développées en tenant compte du plus grand nombre

 

 • Le quartier Azalées
 • Le quartier Royale Sainte-Marie
 • Le quartier Cage aux Ours -> une consultation citoyenne de plus est organisé de juin à octobre 2023

Experts maakten een mobiliteitsdiagnose van de wijk en burgers hebben vervolgens samen nagedacht over de beste oplossingen voor de inrichting van de wijk. Ze werden uitgenodigd voor een traject van drie bijeenkomsten per wijk:

VERSLAGGEVING
PARTICIPATIEF PROCES

Lees hier het algemeen verslag van de het participatief proces in de 3 wijken van de perimeter Colignon-Josafat.