Om makkelijker de verkeersplannen te kunnen ontwerpen en uitvoeren, en omwille van de omvang van de perimeter Colignon-Josafat is deze in drie kleinere wijken onderverdeeld:

  • De Koninklijke Sint-Mariawijk
  • De Berenkuilwijk
  • De Azaleawijk

Voor elke wijk werd een inspraakproces met DRIE BIJEENKOMSTEN georganiseerd.

Update voor de Berenkuilwijk :

Ten gevolge van de opschorting van de uitvoering van het nieuwe circulatieplan in de Berenkuilwijk wordt er een nieuw participatieproces voor het circulatie- en verkeersveiligheidsplan voor uw wijk opgestart. Het doel van dat proces is om de burgers een stem te geven. 

Om iedereen de mogelijkheid te geven hieraan deel te nemen en de representativiteit zo goed mogelijk te garanderen, zal die participatie verschillende vormen aannemen:

  • Workshops met een representatief burgerpanel
  • Openbare vergaderingen waarbij alle buurtbewoners worden uitgenodigd
  • Vergadering met winkeliers, vertegenwoordigers van scholen of kinderdagverblijven en verenigingen

We hopen dit proces begin volgend jaar op te starten. Wij stellen voor, indien u dit wenst, om nu reeds uwcontactgegevens (adres, e-ailadres en/of gsm-nummer) alsook jullie akkoord om gecontacteerd te wordendoor te geven, zodat we u op de hoogte kunnen houden van het verdere verloop.

Dat kan via e-mail op burgemeester@1030.be of telefonisch op het nummer 02/244 75 11.

participatieve bijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten konden burgers aangeven wat hun mobiliteitsbehoeften zijn, zodat de ontwikkelde maatregelen rekening houden met zo veel mogelijk mensen.

Experts maakten een mobiliteitsdiagnose van de wijk en burgers hebben vervolgens samen nagedacht over de beste oplossingen voor de inrichting van de wijk. Ze werden uitgenodigd voor een traject van drie bijeenkomsten per wijk:

VERSLAGGEVING
PARTICIPATIEF PROCES

Lees hier het algemeen verslag van de het participatief proces in de 3 wijken van de perimeter Colignon-Josafat.