RAADPLEGING : LOKAAL MOBILITEITSCONTRACT IN DE BERENKUILWIJK

In het kader van het Lokaal Mobiliteitscontract organiseerde de gemeente van juni tot oktober 2023 een raadpleging die openstond voor alle bewoners, actieve gebruikers en omwonenden van de Berenkuilwijk. Het doel was een nieuwe visie op mobiliteit uit te werken die zo nauw mogelijk aansluit bij de verwachtingen en uitdagingen van de wijk.

WAAROM EN WAAROVER?

In oktober 2022 werd de uitvoering van het mobiliteits- en verkeersveiligheidsplan in uw wijk opgeschort na reacties en bezwaar van verschillende bewoners. Na een noodzakelijke periode van bezinning en uitwisseling met de belangrijkste actoren in de wijk, besloot
de gemeente verschillende publieke vergaderingen te organiseren en de tijd te nemen om een divers en representatief panel van burgers en actieve krachten in de wijk te raadplegen.

Tijdens deze verschillende vergaderingen werden de bijdragen verzameld, zijn de in het verleden overwogen opties in vraag gesteld, gewijzigd en verrijkt met een welbepaalde doelstelling: mobiliteitsoplossingen vinden voor alle inwoners.

VOOR WIE ?

Het proces stond open voor alle (1) inwoners, (2) actieve gebruikers en (3) omwonenden,
d.w.z. personen die daadwerkelijk:

(1) binnen de perimeter van de Berenkuilwijk, met inbegrip van de aanliggende straten
(2) een beroeps- of gemeenschapsactiviteit in de wijk hebben
(3) regelmatige gebruikers van de wijk zijn (ouders van schoolkinderen, thuisverzorgers, enz.).

PLANNING

Fase 1

De gemeente heeft in de maand juni 4 publieke vergaderingen georganiseerd. Deze vergaderingen gaven bewoners, actieve gebruikers (professioneel en verenigingsleven) en omwonenden de gelegenheid om hun mening te uiten en de stand van zaken te bespreken.

Fase 2 

In navolging van fase 1 heeft de gemeente de tijd genomen om een burgerpanel te raadplegen. Het doel van dit panel was om oplossingen te vinden voor de geïdentificeerde mobiliteitsvraagstukken door adviezen en voorstellen aan het gemeentecollege te presenteren over de mobiliteit in de wijk. 

  • Zomer 2023 – loting burgerpanel (*)
  • 2de helft september 2023 – 2 bijeenkomsten burgerpanel groep 1
  • 1ste helft oktober 2023 – 2 bijeenkomsten burgerpanel groep 2
  • 2de helft oktober 2023 – het panel heeft de adviezen en voorstellen gepresenteerd aan het gemeentecollecge

U vindt hier het finaal verslag van dit participatief proces, alsook de verslagen en voorstellen van het burgerpanel

Fase 3

De gemeente heeft de nodige tijd genomen voor een grondige analyse van de voorstellen en perspectieven die naar voren zijn gebracht door het burgerpanel. Als gevolg daarvan zijn verschillende aanvullende maatregelen genomen in navolging van de scenario’s die zijn ontwikkeld door het panel.

Er heeft een vergadering plaatsgevonden tussen het College en de leden van het panel om de acties te presenteren die zullen worden geïmplementeerd als gevolg van dit participatieve proces. Deze participatieve fase is dus afgerond.

Hieronder vindt u de aanvullende maatregelen die het College heeft aangenomen om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de bewoners en de specifieke uitdagingen in de Berenkuilwijk.

U vindt hier de aanvullende maatregelen in de Berenkuilwijk

participatieve bijeenkomsten die reeds hebben plaatsgevonden in de Azalea- en Koninklijke Sint-Mariawijk

Les rencontres etaient l’occasion pour les citoyens d’exprimer leurs besoins en terme de mobilité, pour que les mesures soient développées en tenant compte du plus grand nombre

 

  • Le quartier Azalées
  • Le quartier Royale Sainte-Marie
  • Le quartier Cage aux Ours -> une consultation citoyenne de plus est organisé de juin à octobre 2023

Experts maakten een mobiliteitsdiagnose van de wijk en burgers hebben vervolgens samen nagedacht over de beste oplossingen voor de inrichting van de wijk. Ze werden uitgenodigd voor een traject van drie bijeenkomsten per wijk:

VERSLAGGEVING
PARTICIPATIEF PROCES

Lees hier het algemeen verslag van de het participatief proces in de 3 wijken van de perimeter Colignon-Josafat.