Denk mee na over de mobiliteit in uw wijk en neem deel aan de drie participatieve bijeenkomsten die voor u worden georganiseerd!

Schrijf je in voor de 3 participatieve bijeenkomsten die voor uw buurt worden georganiseerd

Vind hier de informatie per wijk

Herinnering van datums:

– Donderdag 4 februari : 19u tot 22u
– Donderdag 25 maart : 19u tot 22u
– Donderdag 10 juni : 19u tot 22u

Herinnering van datums:

– Donderdag 4 maart : 19u tot 22u
– Donderdag 29 april : 19u tot 22u
– Donderdag 24 juni : 19u tot 22u

Herinnering van datums:

– Donderdag 11 februari : 19u tot 22u
– Donderdag 01 april : 19u tot 22u
– Donderdag 17 juni : 19u tot 22u

Voor een overzicht van de vragen en opmerkingen per wijk klikt u op de knoppen hierboven.

In welke wijk ligt uw straat?

Good Move, wat is dat?

In Brussel heeft iedereen waarschijnlijk wel eens de term Good Move gezien, gelezen of gehoord, zonder écht te weten wat het juist betekent. Het proces is echter al goed op gang gekomen, vooral in Schaarbeek, en de inwoners zijn de eersten die er mee te maken krijgen. Daarom bieden wij u hier de sleutels tot het begrijpen van de belangrijkste principes.

Good Move is het regionale mobiliteitsplan dat in 2020 door de Brusselse regering is goedgekeurd. Het heeft betrekking op de 19 Brusselse gemeenten en bepaalt de belangrijkste richtlijnen die de komende tien jaar op het gebied van mobiliteit zullen worden gevolgd.

Waarom Good Move?

De wijze waarop mensen zich verplaatsen heeft een grote invloed op het milieu en de kwaliteit van het leven in de stad, omdat het onveiligheid, lucht- en watervervuiling, geluidsoverlast, stress, enz. veroorzaakt.

Deze bevindingen komen voort uit een diagnose die werd gesteld op basis van concrete gegevens en van de meningen en ervaringen van de bevolking.

Uit de resultaten blijkt dat de negatieve impact op de levenskwaliteit van de inwoners vooral te wijten is aan :

  • Het aandeel van de openbare ruimte dat voor motorvoertuigen is voorzien

  • De vele verplaatsingen gemaakt door personen die alleen in de wagen zitten

  • Een tekort aan openbaar vervoer, dat ook te traag doorheen het verkeer geraakt

  • Een gebrek aan veilige fietspaden

  • Te smalle of niet goed onderhouden voetpaden

Good Move, de belangrijkste principes

Daarom moet de openbare ruimte beter worden verdeeld onder de verschillende gebruikers, zodat elke inwoner optimaal het gewenste transportmiddel kan kiezen, zonder zich zorgen te maken over de veiligheid of de efficiëntie in het verkeer.

Hoe aantrekkelijker de verplaatsingen met het openbaar vervoer, al fietsend of te voet worden gemaakt, hoe meer het totaal aantal verplaatsingen per auto zal afnemen. De algemene levenskwaliteit van de Brusselaars zal er aldus automatisch op vooruitgaan.

Om na te gaan hoe de openbare ruimte nu beter kan worden verdeeld onder de verschillende gebruikers, heeft men met Good Move kunnen vastleggen in welke mate elke rijweg is ontworpen voor elk type transportmiddel (de wagen, het openbaar vervoer, de fiets en te voet).

Alle straten in Schaarbeek en in Brussel in het algemeen worden zo ingedeeld op drie niveaus en voor elk vervoermiddel, naargelang de breedte, het profiel of de inrichting van de weg:
PLUS: om zich tussen de 19 gemeenten te verplaatsen (de snelheid is over het algemeen beperkt tot 50 km/u)
COMFORT: om de verschillende wijken met elkaar te verbinden (max 30 km/u)
WIJK: om een bestemming binnen een wijk te bereiken (max. 20 of 30 km/u)

Zo bevinden sommige straten, zoals de Lambermontlaan, zich op het PLUS-niveau voor meerdere vervoermiddelen: voor auto’s, voor fietsen (via het fietspad) en voor het openbaar vervoer (tramlijn).

Andere straten bevinden zich echter op het PLUS-niveau voor fietsers en wandelaars (dus geschikt voor lange wandel- en fietsroutes), maar tegeljkertijd ook op het WIJK-niveau voor auto’s (dus alleen voor personen met een bestemming binnen de wijk).

De autoluwe wijk Colignon-Josaphat

Hier komt het concept van de ‘mazen’ of autoluwe wijk tot leven: een wijk die wordt begrensd door de grotere wegen en waar alleen bewoners, bezoekers, werknemers en zakelijke klanten er nog belang bij hebben om er met de auto door te rijden. Personen wier bestemming niet binnen het raster ligt en die er vroeger in transit doorheen reden, zullen er nu omheen moeten rijden… of een ander vervoermiddel moeten gebruiken.

Deze uitgetekende mazen worden begrensd door de assen op PLUS– of COMFORT-niveau voor auto’s.

Voor de autoluwe Colignon-Josafatwijk zijn de grenzen dus de Lambermontlaan in het oosten, de Rogierlaan in het zuiden, de Paleisstraat in het westen en de Stephenson- en de Navezstraat in het noorden.

Dit is de enige wijk, die autoluw zal gemaakt worden, die volledig op het Schaarbeekse grondgebied ligt: de andere autoluwe wijken lopen ook over op het grondgebied van de aangrenzende gemeenten. Zij worden echter niet vergeten, want zij zullen op hun beurt in de komende jaren worden bestudeerd.

Wat zijn de doelstellingen van Good Move?

Good Move stelt een aantal becijferde doelstellingen vast die uiterlijk tegen 2030 moeten worden bereikt. Het gaat zowel om verplaatsingen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ongeveer 2/3 van het totale aantal verplaatsingen) als om verplaatsingen tussen Brussel en de andere gewesten.

De doelstellingen zijn :

  • Een toename van het aantal verplaatsingen per fiets en met het openbaar vervoer
  • Een daling van het aantal verplaatsingen van personen die alleen in de wagen zitten, dus een stijging van de bezettingsgraad van de auto.
  • Een afname van de gemiddelde duur van de verschillende soorten verplaatsingen

Schrijf je in voor de 3 participatieve bijeenkomsten die voor uw buurt worden georganiseerd