Vind hier de syntheseverslagen

In het kader van het nieuwe gewestelijke mobiliteitsplan Good Move werden de Brusselse gemeenten opgeroepen om de gewestelijke mobiliteitsdoelstellingen lokaal in te vullen: verbeteren van de leefomgeving, terugdringen van het transitverkeer, herverdelen van de openbare ruimte, aanmoedigen van de modal shift naar de zogenoemde actieve vervoerswijzen, aantrekkelijker maken van het openbaar vervoer …

Schaarbeek wou mee als een van de eerste 10 pilootgemeenten een lokaal mobiliteitsplan invoeren, en haar kandidatuur voor de wijk Colignon-Josaphat werd in 2020 aanvaard. Met de steun van het studiebureau co√∂rdineerde Brussel Mobiliteit de studie in samenwerking met de gemeente en legde ze verschillende scenario’s voor nieuwe verkeersplannen voor aan de verkozenen van Schaarbeek.

Het gedetailleerde verslag van de studie kan je hier raadplegen. Het bevat de verschillende voorgestelde scenario’s, de gegevens waarop ze zijn gebaseerd (diagnose, modellering en burgerparticipatie) en het collegestandpunt over die scenario’s.

Een verslag over de burgerparticipatie die daartoe werd opgezet, is ook hier beschikbaar .

De bevindingen en definitieve beslissingen van het college vind je hier.